Hotellrum

Cookie Policy

Denna Cookie Policy avser Treetop Spa Hangout & Hotels hantering av dataskydd gentemot hemsidans användare. Treetop lägger ett högt värde på privatlivet för kunder som använder våra tjänster och vi strävar efter att erbjuda dem en trygg och säker användarupplevelse.

Vi strävar efter att förstå behoven hos de kunder som använder våra tjänster och att skapa information som bäst uppfyller deras intressen. För att uppnå detta samlar vi in ​​information som är relaterad till användarna av tjänster från olika källor, till exempel om deras handlingar på vår webbplats. Databehandling gör det möjligt för oss att generera ett mervärde för våra kunder.

I den här sammanfattningen förklarar vi mer detaljerat hur Treetop samlar in och använder information. Genom att använda de tjänster som tillhandahålls av Treetop accepterar kunden behandlingen av data som beskrivs här vilka också är en förutsättning för att använda tjänsterna. Utöver dessa villkor tillämpas villkoren som presenteras på varje tjänsteleverantörs webbplats för tjänsterna som tillhandahålls av våra partners (till exempel www.tripadvisor.com, www.booking.com och www.facebook.com).

Databehandling

Treetops principer och praxis relaterade till databehandling respekterar privatliv för kunder, partners och personal och följer de nationella bestämmelserna om dataskydd, inklusive de krav och principer som anges i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi behandlar personuppgifter på grund av ett kundförhållande, avtal eller samtycke och i enlighet med lagen. Dessutom kan data behandlas för marknadsföringsskäl eller andra liknande syften. Vi samlar i första hand personuppgifter från användarna i samband med att de gör en bokning på hemsidan. Vi kan också samla in information om kunder som använder våra tjänster på ett sätt som beskrivs nedan.

Vi behandlar data för de syften som beskrivs i policyerna för integritetsskydd relaterade till kundinformationen. Vi behandlar bara personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för det angivna ändamålet för varje register. För att underlätta riskhantering klassificeras personuppgifterna utifrån hur kritiska de är. Vi behandlar personuppgifter för syften som förverkligande av tjänster, leverans av beställningar och förbättring av användarupplevelsen via anpassade produkter och evenemang (t.ex. evenemangsrekommendationer och personliga erbjudanden) och riktat digitalt innehåll. Dessutom behandlar vi data för att analysera resurser, rätta till problem, förebygga bedrägerier, utveckla företaget och stödja produktutveckling. 

Om identifiering av individer inte är nödvändig, kan informationen samlas eller anonymiseras för syften som att ta fram marknadsföringsstatistik.

Kraven för integritetsskydd som ställts för behandling av personuppgifter har gjorts kända för företagets partners och underleverantörer. Förutom den bearbetning vi själva utför, kan vi överföra och avslöja information som rör våra användartjänster till tredje part, till exempel till tjänsteleverantörer, för att möjliggöra produktionen av tjänsten. Vi kan också skicka annonser avseende evenemang och tjänster från våra partners. Dessutom kan vi lämna ut information till myndigheter enligt tillämplig lagstiftning.

Vid behandlingen av betalningsinformation följer vi gällande lagar och villkor som ställts och övervakas av betalningsinstitutet.

Användning av Cookies och liknande teknik, samt enhetsspecifik lokaliseringsinformation

Vi kan samla in och använda beteendemässig information som hänför sig till användarna av tjänsterna via Treetops onlinetjänster. Cookies och andra liknande tekniker kan användas för att samla in data som rör användarens dator och andra enheter. Cookies är små filer som skickas från en webbplats och lagras på användarens dator för att göra det möjligt för den digitala tjänsten att utföra åtgärder som att komma ihåg användarens lösenord och användarnamn för senare besök, med samtycke från användaren. De innehåller ett anonymt, numeriskt ID som vi kan använda för att räkna antalet webbläsare som besöker vår webbplats. Mobila enheter använder numeriska ID som liknar cookies med avseende på deras driftsprincip. Cookies och annan liknande teknik skadar inte användarens enhet eller filer. De kan inte användas för att sprida virus eller för att bläddra i lagrade filer på användarens hårddisk.

Vi samlar in information på ett automatiserat sätt om surfbeteende (t.ex. varaktighet och tid för besöket, sökfraser och ord och sökmotorn som används för att komma åt webbplatsen), webbplatsen och tekniska frågor relaterade till användarens dator eller mobil enhet (t.ex. operativsystemet, den geografiska platsen och webbläsaren).

Vi använder den information som samlas in med cookies och annan liknande teknik för syften som att förbättra synligheten för våra tjänster, producera mer anpassat marknadsföringsinnehåll och anpassa innehållet i våra tjänster och marknadsföringsmeddelanden. Treetops annonser kan vara inriktade på användare på tredjepartstjänster (till exempel Google) på grundval av användarens besök på vår hemsida.

Om användaren har registrerat sig för en digital tjänst kan beteendemässig information kopplas till personuppgifter som samlas in från användaren på andra sätt, under förutsättning att användaren meddelas om det personligen. Flera av tjänsterna kan användas utan registrering. Om användaren inte har registrerat sig för någon digital tjänst kan vi inte länka information som samlats in med cookies till användarens namn eller annan information som tillhandahålls av användaren.

Personuppgifter som samlas in via chattjänsten på vår webbplats används för att upprätthålla kundrelationen, för att göra beställningsförfrågningar och för att utveckla kundupplevelsen och kundservice. Följande personuppgifter samlas in via chattjänsten:

  • Kunddata (som namn, e-postadress, telefonnummer och mobiltelefonnummer, kundidentifieringsnummer)
  • Uppgifter om företagskunder eller partner (t.ex. namn, stad, telefonnummer och mobiltelefonnummer, e-postadress)
  • Innehåll i chattinteraktion
  • Användarens IP-adress
  • Användarens Google Analytics-ID från cookies

Insamlade personuppgifter och chattinteraktioner lagras i chattjänstleverantörens system under tre månader.

Reseföretagets tjänsteleverantörer eller tredje parter (annonsörer och annonsnätverk, media- och marknadsföringsbyråer, analys- och övervakningstjänster) kan samla in information om surfaktiviteter i samband med besök i tjänsterna. På motsvarande sätt kan vi använda beteendemässig information som samlas in utanför vår egen webbplats. Vi använder Google Analytics-marknadsföringsfunktioner (ommarknadsföring och liknande målgrupper, Google Analytics-rapporter om målgrupper och ämnen). Vi vidtar olika fysiska, elektroniska och avtalsmässiga åtgärder för att säkerställa att inga obehöriga har tillgång till den information som samlas in med cookies och att våra tjänsteleverantörer inte använder informationen för sina egna syften. Vi strävar också efter att se till att tredje parter har åtagit sig att följa gällande lagar och riktlinjer för självreglering. Men vi övervakar inte tredje parts praxis och tar inte ansvar för dem. Internet är ett öppet system som gör det omöjligt att garantera att obehöriga tredje parter inte kan kringgå säkerhetsåtgärderna eller använda informationen för obehöriga ändamål.

Vi kan använda communitylänkar på våra tjänster, inklusive Facebooks Like-knapp, vars innehåll kommer direkt från Facebook. Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och andra liknande tjänsteleverantörer kan samla in information om användarens besök på webbplatsen i enlighet med sina egna villkor.

Vissa cookies finns kvar på användarens dator efter att användaren har lämnat webbplatsen. Om de inte raderas specifikt, kan de förbli på datorn i månader eller till och med år efter det senaste besöket på webbplatsen.

Förutom beteendemässig information kan Treetop samla in anonymiserad information om den geografiska platsen för användarens enhet. Denna lokaliseringsinformation kan användas för statistik och geografiskt riktad marknadsföring, under förutsättning att användaren har gett samtycke för användningen av informationen.

Hur användaren kan påverka information som samlas in med hjälp av Cookies

Användare kan inaktivera cookies i sina webbläsarinställningar om de inte vill att vi, eller våra partners, ska anpassa vår marknadsföring eller innehåll på grundval av deras surfbeteende. Genom att radera cookies regelbundet kan användare ändra identifikationskoden som används för att bilda en användarprofil. Att ta bort cookies hindrar dock inte insamlingen av information; istället rensar den profilen som bildas på grundval av tidigare insamlad information. Användare bör notera att radering eller inaktivering av cookies inte förhindrar reklam på Treetops digitala tjänster och kan störa eller förhindra användningen av tjänsterna. Att radera eller blockera cookies är alltid enhetsspecifikt.

Andra alternativ för inflytande som finns tillgängliga för användaren, inklusive rätten att inspektera och korrigera personuppgifter och förbjuda direktmarknadsföring, beskrivs mer detaljerat i Integritetspolicyn som kan läsas separat.

Ändringar i villkor och kontaktinformation

Vi förbehåller oss rätten att ändra den cookie policy som beskrivs här och att uppdatera villkor i enlighet därmed. När det gäller frågor relaterade till policyn kan användare kontakta oss via e-post till [email protected]

Denna beskrivning uppdaterades senast den 16 januari 2020.